Datagrip

Sådan installeres Jetbrains DataGrip på Ubuntu
Installation af DataGrip på UbuntuDownload DataGrip arkivet.Pak arkivet ud. $ tar -zxvf datagrip-2018.1.4.tjære.gz.Omdøb mappen. $ mv DataGrip-2018.1....