Datagrip

Sådan installeres Jetbrains DataGrip på Ubuntu
Installation af DataGrip på Ubuntu Download DataGrip-arkivet. Pak arkivet ud. $ tar -zxvf datagrip-2018.1.4.tjære.gz. Omdøb mappen. $ mv DataGrip-2018...