Enum

Sådan bruges enum i C-sprog
Nøgleordet enum skal altid bruges til at definere optællingstypen. Så når du vil definere en optællingstype, skal du bruge nøgleordet enum før <Enu...