Vejkryds

Liste over skæringspunkt i Python
Hvordan finder du krydset mellem en liste i Python?Hvad er kryds i listen?Hvad er et kryds i Python?Hvordan finder du krydset mellem tre lister i Pyth...