Vejkryds

Liste over skæringspunkt i Python
Hvordan finder du krydset mellem en liste i Python? Hvad er kryds i listen? Hvad er et kryds i Python? Hvordan finder du krydset mellem tre lister i P...