Operatør

Brug af XOR-operatør i PHP
Definition og anvendelse Xor-nøgleordet er en logisk operator. Logiske operatorer bruges til at kombinere betingede udsagn. Returneringsværdien vil ku...
Python Modulo-operatør
Hvad er moduloperatoren i Python?Hvordan udfører du modulo-operationer i Python?Hvad er modul i Python med eksempel?Hvad gør modulo operatør?Hvad gør ...
Operatør Overbelastning i Python
Operatøroverbelastning i Python er en enkelt operatørs evne til at udføre mere end en operation baseret på klassen (typen) af operander. For eksempel ...
Brug af ternær operatør i PHP
Den ternære operatør bruges til at forkorte hvis / ellers strukturer. Nul-koalescerende operator bruges til at angive standardværdier i stedet for nul...
C Overbelastning af operatøren
Har C operatør overbelastning?Hvad er operatøroverbelastning på C-sprog?Hvad er operatørens overbelastning med eksempel?Hvordan overbelaster du en ope...
Python Ternary Operator
Hvad er ternær operator i Python med eksempel?Hvordan skriver du en ternær operator i Python?Hvad er fordelen ved at bruge ternær operator i Python?Ka...