Markør

Sådan bruges C-markører
For at bruge markører i C skal vi forstå nedenstående to operatorer. For at få adgang til en variabels adresse til en markør bruger vi den unary opera...