Prioritet

Sådan bruges C Priority_queue?
Hvordan skubber jeg en prioritetskø?I hvilken rækkefølge tilføjes og fjernes elementer fra en Priority_queue?Hvordan erklærer du en minimum prioritets...