Relæ

Postfix-relæadgang nægtet
Hvordan løser jeg relæadgang nægtet i postfix? Hvad betyder Relay Access Denied? Hvad er relæ i postfix? Hvad er SMTP-relæadgang? Hvad er relæfejl? Er...
mysql purge relay logs
Hvordan renser jeg relæloggen i MySQL? Kan jeg slette MySQL-relæ BIN-filer? Hvad er relælog i MySQL? Hvordan rydder jeg MySQL-logfiler? Hvad renses i ...