Løse

Sådan beregnes matricer i Python uden NumPy
Hvordan skriver du en matrix uden NumPy i Python? Hvordan løser du en lineær ligning i python uden NumPy? Hvordan finder du egenværdier i python uden ...