Opbevaret

MySQL Dump / Gendan lagrede procedurer og udløsere
Hvordan gendanner jeg en gemt procedure i MySQL? Gør Mysqldump sikkerhedskopierede lagrede procedurer? Hvordan eksporterer og importerer jeg en lagret...
Opret lagrede procedurer i MySQL
For at oprette en ny gemt procedure bruger du CREATE PROCEDURE-sætningen. Angiv først navnet på den gemte procedure, som du vil oprette efter CREATE P...