Uname

Uname Command i Linux
Kommandoen uname bruges til at udskrive grundlæggende systemoplysninger. Det påkræves normalt med -a-indstillingen for at få vist alle tilgængelige op...
Linux uname Command tutorial
uname Command -s, (--kernel-name) - Udskriver kernenavnet. -n, (--nodename) - Udskriver systemets knudepunkt (værtsnavn). ... -r, (--kernel-release) -...