Dolibarr

Installer Dolibarr ERP
Trin 1 Installer Apache2 HTTP-server på Ubuntu. Trin 2 Installer MariaDB Database Server. Trin 3 Installer PHP 7.1 og relaterede moduler. Trin 3 Genst...