Fuld

Hent den fulde URL i PHP
For at få den aktuelle sidens URL giver PHP en superglobal variabel $ _SERVER. $ _SERVER er en indbygget variabel i PHP, der bruges til at hente den a...