Menu

Sådan tilføjes programgenveje på Ubuntu Desktop
Tilføjelse af skrivebordsgenvej i Ubuntu Trin 1 Find . desktop-filer af applikationer. Gå til filer -> Anden placering -> Computer. ... Trin 2 K...
Sådan fjernes titellinjen fra Firefox og spares noget dyrebar skærmplads
Sådan fjernes titellinjen i Firefox-browseren Åbn Firefox-browseren, og klik på hamburger-menuen. Vælg tilpasningsmuligheden fra denne menu. Gå til Ti...
Sådan aktiveres lokal menu i Ubuntu 14.04 [Hurtigt tip]
Skift til lokal menu i Ubuntu 14.04 I Systemindstillinger skal du vælge Udseende Herinde skal du gå til fanen Adfærd og se efter Vis menuerne for et v...
pdf skift siderækkefølge linux
For at omarrangere siderne i en PDF-fil skal du åbne det PDF-dokument, du vil ændre, og trække & slip siderne for at ændre deres rækkefølge. De fl...