Undermodul

Hvordan fungerer git submodule?
En git-undermodul er en post i et værts-git-arkiv, der peger på et specifikt engagement i et andet eksternt lager. Undermoduler er meget statiske og s...