Mens

Eksempler på BASH While Loop
Hvordan skriver du et while-loop i bash?Hvad er et eksempel på en while-loop?Gør mens sløjfe Unix shell script eksempel?Hvordan bryder du ud af et sty...
Arbejde med WHILE Loop i Bash Shell Scripting
Den bash while loop er en kontrolflowerklæring, der gør det muligt at udføre kode eller kommandoer gentagne gange baseret på en given tilstand. Kør f....